Huisregels

U bent van harte welkom om op Zaterdag 29 juli 2017 met Passionada mee te lopen tijdens de straatparade van het zomercarnaval in Rotterdam. Wij hanteren huisregels ter bevordering van een prettige feestelijke sfeer. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden van Passionada  van toepassing.

 1. Iedere deelnemer dient uiterlijk om 11.30 uur opgesteld te staan bij ons startnummer.
 2. De optocht vertrekt om 13.00 uur stipt, dan begint de jury ook met het beoordelen van onze groep.
 3. Tijdens de optocht mogen de deelnemers niet onder invloed verkeren van ernstig alcohol gebruik, verdovende middelen of medicijnen. Bij dronkenschap behoudt Passionada zich het recht voor de betreffende deelnemer(s) direct uit de optocht te verwijderen.
 4. Personen in het bezit van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, zal deelname aan de straatparade worden geweigerd.  Bij constatering zal tevens de politie worden gewaarschuwd.
 5. Glaswerk is ten strengste verboden.
 6. Deelnemers aan de optocht worden in generlei opzicht ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid. Passionada aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deelname aan de optocht.
 7. Deelnemers aan de optocht doen mee op eigen risico.
 8. Door deelname aan de optocht worden alle auteursrechten, in welke vorm dan ook, overgedragen aan de Stichting Zomercarnaval Nederland.
 9. Het is niet toegestaan om eigen promotiemateriaal te verspreiden voor, na en tijdens de optocht.
 10. Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die voor personen of bevolkingsgroepen kwetsend zijn of in strijd met de goede zeden mogen niet getoond of ten gehore worden gebracht in de optocht. Dit is wettelijk verboden. Passionada behoudt dan het recht en de plicht om een dergelijke deelnemer uit te sluiten van deelname aan de optocht.
 11. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 12. Aanwijzingen voor , tijdens en na de optocht van de orderdienst, burgemeester, politie en/of brandweer dienen altijd direct te worden opgevolgd.
 13. Tijdens de optocht is gebruik van open vuur niet toegestaan
 14. Vanwege de veiligheid mogen er geen artikelen in het publiek gegooid worden.
 15. Het meevoeren van dieren tijdens de optocht is niet toegestaan.

– Bij overtreding van onze huisregels vervalt deelname aan de straatparade.
– Bij constatering van ernstige overtredingen worden deelnemers aangehouden en overgedragen aan de politie.
– Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte bij de politie gedaan.
– Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar: carnaval@passionada-entertainment.com